HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İş bu sözleşme,  (bundan sonra kısaca "ARSEVA" olarak anılacaktır) ARSEVA ile ARSEVA’nın internet sitesi olan www.arseva.com üzerinde yer alan ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar (bundan sonra kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dâhilinde kabul edilmiştir.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. KONUSU

2.1. İş bu sözleşme, ARSEVA'nın müşteriye sunduğu hizmetlerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Bu sözleşme, müşteri ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. ARSEVA'nın hizmetlerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden müşteriler, bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
2.2. ARSEVA, bu sözleşmenin duyurusunu, öncelikle www.arseva.com adresinde yer alan internet sitesinde yapar. ARSEVA, sözleşmede meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde internet sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. ARSEVA, gerek gördüğü takdirde sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3. SORUMLULUKLAR

3.1. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin sipariş olarak ilettiği hizmetleri, sözleşmenin süresi boyunca, olabilecek makul ölçüde her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte sağlamayı taahhüt eder; ancak MÜŞTERİ, bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını da kabul etmiş olur.
3.2. Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, hizmetin verilmesi, MÜŞTERİ tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. ARSEVA’dan kaynaklanmayan MÜŞTERİ’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı ARSEVA’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
3.3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasının ardından ARSEVA, MÜŞTERİ siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini MÜŞTERİ’ye iletmesiyle, hizmet başlamış olur. İlgili hesapların ve şifrelerin güvenliği, MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu tutulacaktır.
3.4. MÜŞTERİ, aldığı hizmet dâhilinde ARSEVA tarafından yapılan beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, sağlanan hizmetlerden faydalanırken ARSEVA tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmetleri ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.5. MÜŞTERİ, hizmet kapsamında sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir yetki dışı faaliyetlerden dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6. MÜŞTERİ; alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.7. MÜŞTERİ, hizmet kapsamında barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, internet sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan ARSEVA’ya herhangi bir kusur iletilemez.
3.8. Hosting hizmeti alan müşteriler aynı sunucuyu başka müşterilerle paylaşmayı kabul ederler. Herhangi bir müşteriye ait internet sitesi, sunucunun kaynaklarını diğer müşterilerin sitelerinin çalışma hızını etkileyecek şekilde kullanırsa ARSEVA, bu internet sitesinin yayınını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda ARSEVA, para iadesi yapıp/yapmama kararı verme hakkına sahiptir. Müşteri alınacak her türlü kararı peşinen kabul etmiş sayılır.
3.9. ARSEVA, sağladığı sunucu hizmetlerinde de yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda, bu aktiviteleri gerçekleştiren MÜŞTERİ’lere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
3.10. Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda, tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda ARSEVA, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
3.11. ARSEVA, kendi sorumluluğunda bulunan donanım ve yazılım ürünlerinde meydana gelecek hataları gidermek için gerekli özeni gösterir; ancak sunucu hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir.
3.12. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet, herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve ARSEVA üzerinden hizmet verilmesini zorlaştırıyor ya da imkânsız kılıyor ise, ARSEVA hizmeti iptal etme ve yapılan ödemeyi geri ödememe hakkını saklı tutar.
3.13. MÜŞTERİ, kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimi) ve/veya internet kullanıcılarını rahatsız edecek elektronik postalar yollayamaz. MÜŞTERİ, ARSEVA’dan SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, ARSEVA’ya olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda ARSEVA sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. MÜŞTERİ, ARSEVA’nın kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için ARSEVA’ya mail başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır.
3.14. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin hizmet kapsamında barındırdığı dosya, doküman ve programları gözden geçirmez, doğrulamaz veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde sorumluluk almaz. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmedeki ana hatları ihlal ettiğinde veya hukuka aykırı filleri ve eylemleri öğrendiği anda, sağlanan hizmeti askıya alabilir, kalıcı olarak durdurabilir ya da kaynakların tamamını MÜŞTERİ’ye haber vermeden sunuculardan silebilir.
3.15. ARSEVA, sağladığı hizmet içerisinde bulunan verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri MÜŞTERİ’ye aittir.
3.16. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedeklemektedir. Buna rağmen ARSEVA, hiçbir zaman yedek alma zorunluluğunda olmamakla birlikte, hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hata ve zararlardan da sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.
3.17. ARSEVA’nın verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, ARSEVA verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. ARSEVA, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ'nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda ARSEVA’nın sorumluluğu, en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.
3.18. Alan adı sorgulama ve tescil işlemleri çevrimiçi (online) olarak gerçekleşmekte olup, kaydı gerçekleştirilen tüm alan adları MÜŞTERİ’nin kayıt esnasında verdiği bilgiler doğrultusunda kaydedilir. Sipariş verilen alan adları; içerik, isim ve sözcük gibi terimler içerdiği için, tüm bu husustan doğabilecek zarar ve hatalar müşteri sorumluluğuna aittir. ARSEVA, alan adının bitiş süresine yakın tarihlerde MÜŞTERİ’ye uyarı mailleri gönderir; ancak alan adının süresinin bitimini takip etme ve tescil süresini uzatma tamamen müşterinin sorumluluğundadır. ARSEVA, oluşacak aksi durumlarda ve alan adı kayıplarında sorumluluk kabul etmez. Online olarak tescil edilen ya da tescil talebi ile birlikte ücreti ödendikten sonra, tescil edilmesinde sorun bulunmayan alan adının sahibi MÜŞTERİ’dir. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin talepleri doğrultusunda ilgili alan adı üzerinde işlem yapabilir.
3.19. ARSEVA, hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren ya da T.C. yasalarıyla yasaklanmış yayınları MÜŞTERİ’den onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma hakkını haizdir.

  • İntihara Yönlendirme,
  • Çocukların cinsel istismarı,
  • Uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
  • Sağlık için tehlikeli madde temini,
  • Müstehcenlik,
  • Fuhuş,
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
  • 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlar
3.20. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin yayınladığı içeriğin hukuka aykırı olduğunu tespit etmesi halinde veya resmi makamlarca yapılacak ilk bildirimin ardından, MÜŞTERİ’den onay almaksızın yayınlanan içeriği kaldırmaya, içeriği engellemeye yahut MÜŞTERİ hesabını ve sunucularda olan dosyaları kalıcı olarak silme hakkına sahiptir.
3.21. MÜŞTERİ’nin, ARSEVA’ya ait sunucularda yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurması yasaktır.

4. SÜRE

4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından ARSEVA’ya iletilmesi ile birlikte, tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. Sözleşme süresi MÜŞTERİ’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
4.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 30 (otuz) gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

5. ÜCRET

5.1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığında ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ’ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2. ARSEVA, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Türk Lirası dışındaki farklı para birimleriyle ücretlendirilen hizmetler, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
5.4. MÜŞTERİ, ödemesi gerektiği tutarı fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar, sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise ARSEVA’nın banka hesap numaralarına veya ARSEVA’ya elden ödemekle yükümlüdür.
5.5. ARSEVA, herhangi bir sebepten dolayı ilgili faturayı MÜŞTERİ’ye ulaştıramaz ya da MÜŞTERİ bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa, sorumluluk ARSEVA’ya ait değildir. MÜŞTERİ, fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle ARSEVA’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
5.6. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. ARSEVA, ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyaları ya da hizmetlere ait verileri kısmen ya da tamamen silebilir. ARSEVA, hizmetin durdurulması veya silinmesinden kaynaklanan veri kaybı veya zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

6. İADE

6.1. ARSEVA, yeni hizmet alan müşterilerine sebep göstermeksizin satın alma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, iade koşullarının sağlanması durumunda, tam ücret iade garantisi vermektedir. MÜŞTERİ adına satın alınan domain name (alan adı), SSL sertifikası, yazılım lisansları, sunucu hizmetleri, IP hizmetleri gibi ürün veya servisler bu uygulama dışında tutulmaktadır. İade garantisi kapsamındaki ürün veya hizmetler, ilgili sayfalarda "İade Garantisi" ibaresi ile belirtilmektedir. Bu ibarenin bulunmadığı ürün veya hizmetler için iade yapılmaz.
6.2. İade uygulamasından faydalanmaya karar veren müşteri, talebini (e-posta veya faks) olarak bildirmelidir. Bununla birlikte ilgili hizmet faturasının iadesi veya iade faturasının düzenlenmesi gerekir. ARSEVA, iade işleminin kesinleşmesini müteakip, 15 iş gününde müşterisine iade tutarını ödemektedir. ARSEVA, bu garantiden faydalanan müşterilere, yeni servis satışı yapmama hakkını saklı tutar.
6.3. İş bu sözleşmedeki herhangi bir maddeye aykırı davranışlardan dolayı hizmetleri sonlandırılan MÜŞTERİ’ler, iade garantisinden faydalanamaz.

7. ASKIYA ALMA

7.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı ARSEVA, MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.
7.2. Bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir. ARSEVA, bu durumdan dolayı oluşabilecek veri kaybı veya zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

8. FESİH

8.1. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ARSEVA, hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
8.2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.3. Müşteri dilediği anda, 10 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.

9. TEMERRÜDE DÜŞME

9.1. MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda ARSEVA, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi (gecikme faizi günlük olarak uygulanır) talep edebilir. MÜŞTERİ bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2. ARSEVA, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacağı için MÜŞTERİ’ye dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10. MUCBİR SEBEPLER

10.1. ARSEVA, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ARSEVA için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
10.2. “Mücbir Sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, donanım arızaları, periyodik bakımlar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın ARSEVA’nın kontrolü dışındaki veya ARSEVA tarafından öngörülemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. GİZLİLİK

11.1. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında ARSEVA ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle birlikte, gerek yazılı gerekse elektronik ortamda ARSEVA hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde 20.000 TL cezai şart ödeyeceğini ve ARSEVA’nın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
11.2. ARSEVA, iş bu sözleşme kapsamında öğrendiği MÜŞTERİ’nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.
11.3. Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve iş bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.
11.4. ARSEVA, MÜŞTERİ’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda, üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, ARSEVA’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.
11.5. ARSEVA, MÜŞTERİ’ye verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda MÜŞTERİ’ye yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir ve elde ettiği bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, ARSEVA’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

12. İLETİŞİM ve BİLGİ ADRESLERİ

12.1. ARSEVA, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle MÜŞTERİ’nin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. MÜŞTERİ, ARSEVA’nın ilgili e-posta adresine gönderdiği iletilerin, alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle ARSEVA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
12.2. MÜŞTERİ, kayıt işlemi esnasında bildirdiği adresi yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu adrese yapılan her türlü tebligat MÜŞTERİ’nin eline ulaşmasa bile kabul edilecektir. İş bu adrese ait değişiklikler ARSEVA’ya yazılı olarak bildirilmedikçe, eski adresler geçerli olacaktır.

13. YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

13.1. İş bu sözleşme bununla birlikte 12 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır (imza altına alınma, siparişin internet ortamında ARSEVA’ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ARSEVA, gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
13.2. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çözüm Ortakları
Yasal Uyarı
Yazılı izin olmaksızın ve kaynak belirtilmedikçe hiçbir veri kopyalanamaz ya da yayınlanamaz.
Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır
Güvenli Alışveriş
Online satış işlemleri 256 Bit Comodo SSL
sertifikası ile korunmaktadır.